Meewerkend

Meewerkend is een payroll organisatie zonder winstoogmerk die gespecialiseerd is in het uitzenden en detacheren van uitkeringsgerechtigden. Zij krijgen de extra ondersteuning die hun inzetbaarheid bevordert, voorafgaand aan en tijdens de duur van het arbeidscontract. Meewerkend biedt alles wat van een goede werkgever verwacht mag worden.

Samenwerkingspartners zijn gemeenten, Werkbedrijven of het UWV. Inleners zijn overheidsinstellingen en bedrijven.